วัตถุดิบจากแหล่งกำเนิด ทำให้มีความสดใหม่คัดสรรข้าวหอมมะลิไทย  สารอาหารจากธรรมชาติทำให้ดูดซึมง่าย

สำรวจแหล่งวัตถุดิบของปามิรา

วัตถุดิบจากแหล่งกำเนิด ทำให้มีความสดใหม่
คัดสรรข้าวหอมมะลิไทย สารอาหารจากธรรมชาติทำให้ดูดซึมง่าย

ข่าวสารและกิจกรรม